Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

mojanostalgia
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaeuphoriaa euphoriaa
mojanostalgia
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasilkdreams silkdreams
mojanostalgia
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viabzdura bzdura
mojanostalgia
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viacherrykiss cherrykiss

January 13 2020

mojanostalgia
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilkdreams silkdreams

January 09 2020

mojanostalgia
3400 a69d 500
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams
mojanostalgia

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viabzdura bzdura
mojanostalgia
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viabzdura bzdura
mojanostalgia
9103 bb1a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabzdura bzdura
mojanostalgia
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viabzdura bzdura
mojanostalgia
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne

January 08 2020

mojanostalgia

December 25 2019

mojanostalgia
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viabzdura bzdura
mojanostalgia
6534 31e2
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabzdura bzdura
mojanostalgia
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabzdura bzdura

December 19 2019

mojanostalgia
2527 fc76 500
Reposted fromlaters laters viabzdura bzdura
mojanostalgia
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
mojanostalgia
4437 4ac7
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams

December 17 2019

mojanostalgia
0045 7881 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viabzdura bzdura

December 12 2019

mojanostalgia
2527 fc76 500
Reposted fromlaters laters viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl