Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

mojanostalgia
6579 14d5 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaohsoquiet ohsoquiet

February 13 2020

mojanostalgia
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
mojanostalgia
mojanostalgia
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viabzdura bzdura
mojanostalgia
6914 5737 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabzdura bzdura
mojanostalgia
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-little-world my-little-world
mojanostalgia

February 04 2020

mojanostalgia
7320 0ed7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate
mojanostalgia
5426 7dd0 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viamy-little-world my-little-world
mojanostalgia

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabzdura bzdura
mojanostalgia
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabzdura bzdura

January 29 2020

mojanostalgia
9761 6512 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakudlaty kudlaty
mojanostalgia
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton

January 28 2020

mojanostalgia
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaeuphoriaa euphoriaa
mojanostalgia
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasilkdreams silkdreams
mojanostalgia
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viabzdura bzdura
mojanostalgia
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viacherrykiss cherrykiss

January 13 2020

mojanostalgia
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilkdreams silkdreams

January 09 2020

mojanostalgia
3400 a69d 500
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl