Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

mojanostalgia
0392 ab1f 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx

February 08 2019

mojanostalgia
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
mojanostalgia
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viamy-little-world my-little-world

February 06 2019

mojanostalgia
4049 18c1
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
mojanostalgia
8541 feef
mojanostalgia
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viamerryxoxo merryxoxo
mojanostalgia
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Reposted fromte-quiero te-quiero viawakemeupx wakemeupx
mojanostalgia
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viawakemeupx wakemeupx

February 03 2019

mojanostalgia
8008 9301 500
My Girl.
Reposted fromPoranny Poranny viawakemeupx wakemeupx

November 02 2018

mojanostalgia
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman vialadia ladia
mojanostalgia
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreywolf greywolf
mojanostalgia
Tęskniłam za nim. Bardzo. Wiedziałam, że nigdy więcej go nie dotknę, nie poczuję jego pocałunków na całym ciele. Wiedziałam, że nie będę mogła zwrócić się do niego, gdy odczuję taką potrzebę, że nie będzie już tą silną, opiekuńczą postacią, która pomoże mi dźwigać przyszłe ciężary. Pewnego dnia znajdę to wszystko u boku ukochanego mężczyzny, ale to będzie coś innego. Nawet sobie nie wyobrażałam, żeby ktoś kiedyś napełnił mnie takim poczuciem bezpieczeństwa jak on. Straciłam go, zanim tak naprawdę stał się mój. Nie podejrzewałam, że pewne uczucia mogą być tak nieznośne.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialadia ladia
mojanostalgia
2005 e0a3 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
mojanostalgia
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viaheparyna heparyna
mojanostalgia
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.

October 31 2018

mojanostalgia
6876 b7db
...
mojanostalgia
0891 424a 500
Reposted fromhare hare viawakemeupx wakemeupx

October 29 2018

mojanostalgia
mojanostalgia
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted frompasazerka pasazerka viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl