Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

mojanostalgia
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeuphoriaa euphoriaa
mojanostalgia
9625 9a0d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawrajt wrajt

July 15 2019

mojanostalgia
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viabzdura bzdura

July 02 2019

mojanostalgia
1133 c80c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
mojanostalgia
mojanostalgia
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaSilentForest SilentForest
mojanostalgia
1025 d33c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSilentForest SilentForest
mojanostalgia
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaSilentForest SilentForest
mojanostalgia
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej , że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
mojanostalgia
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

June 27 2019

mojanostalgia
mojanostalgia
6821 5fa8 500
mojanostalgia
6772 74de 500
mojanostalgia
4717 9a9d
Reposted fromwildatheart wildatheart viaNoCinderella NoCinderella
mojanostalgia
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viaBrainy Brainy

June 26 2019

mojanostalgia
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte vialiliowadusza liliowadusza

June 21 2019

mojanostalgia
7835 ea40
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura
mojanostalgia
7835 ea40
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura
mojanostalgia
7832 2c4a
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura

June 12 2019

mojanostalgia
0217 4469
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl