Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

mojanostalgia
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna

September 15 2017

September 08 2017

mojanostalgia
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaapanas apanas

August 21 2017

mojanostalgia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabzdura bzdura

August 03 2017

mojanostalgia
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viakhal khal
mojanostalgia
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viakhal khal

August 02 2017

mojanostalgia
8023 5e1f
mojanostalgia
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaisza kaisza

July 31 2017

mojanostalgia
3019 fbde 500
mojanostalgia
6396 564c 500
Reposted fromzrazik zrazik viajojinthesun jojinthesun
mojanostalgia
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate vialitka litka
mojanostalgia
5377 4b9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoirceur noirceur
mojanostalgia
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute vianiskowo niskowo
mojanostalgia
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vianiskowo niskowo
mojanostalgia
mojanostalgia
mojanostalgia
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry
mojanostalgia
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaiamdreamer iamdreamer
mojanostalgia
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl