Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

mojanostalgia

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

November 11 2017

October 29 2017

mojanostalgia
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Sara MacDonald

October 10 2017

mojanostalgia
6911 1d36
Reposted frompierdolony pierdolony viaeuphoriaa euphoriaa
mojanostalgia
Reposted fromNanaya Nanaya viaeuphoriaa euphoriaa

September 26 2017

mojanostalgia
Najlepszą inspiracją są ludzie, którzy w ciebie nie wierzą.
— Eminem
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaeuphoriaa euphoriaa
mojanostalgia
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeuphoriaa euphoriaa
mojanostalgia
3324 fcfd 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaapanas apanas

September 17 2017

mojanostalgia
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna

September 15 2017

September 08 2017

mojanostalgia
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaapanas apanas

August 21 2017

mojanostalgia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabzdura bzdura

August 03 2017

mojanostalgia
3632 dbce 500
mojanostalgia
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa vianieobecnosc nieobecnosc

August 02 2017

mojanostalgia
8023 5e1f
mojanostalgia
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaisza kaisza

July 31 2017

mojanostalgia
3019 fbde 500
mojanostalgia
6396 564c 500
Reposted fromzrazik zrazik viajojinthesun jojinthesun
mojanostalgia
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl