Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

mojanostalgia
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMsSuzanna MsSuzanna
mojanostalgia
mojanostalgia
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaahora ahora
2445 e9e2 500
Reposted frombrumous brumous viamoglismywszystko moglismywszystko
mojanostalgia
0407 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viaTamahl Tamahl
mojanostalgia
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viathatwasntadream thatwasntadream
mojanostalgia
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus
mojanostalgia
Nie bój się sprzedać kopa każdemu pajacowi, który sprawia, że czujesz się gorsza, słabsza, niefajna, mało ważna, głupia, wykorzystywana. Sekret tkwi w tym, że póki nie pokazujesz gdzie są drzwi, idioci nie wiedzą, jak w nie trafić. Pokaż drzwi i miej święty spokój. Nie potrzebujesz wokół siebie nikogo, kto sprawia, że nie czujesz się najfajniejsza na świecie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaveritas1 veritas1
mojanostalgia
6528 914e 500
Reposted fromhagis hagis viaPinkpills Pinkpills
mojanostalgia
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viamy-little-world my-little-world

August 18 2018

mojanostalgia
Nadal myślę, że miłość nam się "przytrafia", ale uważam też, że spotykamy ją wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Właściwie to mamy ją cały czas w sobie, a spotykamy jedynie osobę, która potrafi w nas obudzić tę lawinę uczuć. Musimy nauczyć się być sami ze sobą, żeby umieć być z drugą osobą. Lubić swoją samotność, żeby polubić obecność drugiej osoby. I w końcu pokochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. Miłość - to nie jest spotkanie dwóch połówek, które się uzupełniają. Miłość jest spotkaniem dwóch odrębnych jednostek, które świadomie decydują się na bycie z kimś, dlatego, że tego chcą, a nie potrzebują. Miłość nie jest uśpieniem, chociaż często wydaje nam się wtedy, że tak naprawdę śnimy. Ale to nie tak. Miłość jest przebudzeniem. Otwiera nam serce na świat, innych i na samych siebie.
— znalezione.

August 07 2018

mojanostalgia
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

August 03 2018

mojanostalgia
7823 b18b 500
Reposted from0 0 viaemblemat emblemat
mojanostalgia
7420 429b 500
Reposted fromsorriso sorriso viajustfeel justfeel
mojanostalgia
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viazeberko zeberko
mojanostalgia
mojanostalgia
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viapiehus piehus
2495 bea8
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl