Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

mojanostalgia
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
mojanostalgia

July 25 2017

mojanostalgia
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
mojanostalgia
Największa przyjemność w życiu to robienie tego, czego zdaniem innych nie jesteś w stanie zrobić.
mojanostalgia
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaeuphoriaa euphoriaa

July 23 2017

mojanostalgia
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viaapanas apanas
mojanostalgia
mojanostalgia
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabzdura bzdura

July 20 2017

9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

July 04 2017

mojanostalgia
9972 be19 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaretaliate retaliate

July 03 2017

mojanostalgia
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrykiss cherrykiss

June 30 2017

mojanostalgia
9984 6cdb
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaepi epi
9494 6edc 500

bikinisandflip-flops:

Summer vibes x

June 27 2017

mojanostalgia
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaLaFoi LaFoi
mojanostalgia
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaapanas apanas

June 25 2017

mojanostalgia
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaola4650 ola4650
mojanostalgia
mojanostalgia
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viapersempre persempre

June 19 2017

mojanostalgia
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viainvissiblee invissiblee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl