Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

mojanostalgia
Reposted fromshakeme shakeme viabzdura bzdura
mojanostalgia
4806 460d 500
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabzdura bzdura

March 21 2017

mojanostalgia

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viabzdura bzdura
mojanostalgia
8412 60de 500
Reposted fromcorvax corvax viabzdura bzdura
mojanostalgia
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablurred-dreams blurred-dreams
3978 8984 500

dennybitte:

last light and summer vibes

july 2015

by Denny Bitte

March 13 2017

mojanostalgia
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viabzdura bzdura

March 08 2017

mojanostalgia
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viablurred-dreams blurred-dreams
mojanostalgia
5618 8447 500

March 06 2017

mojanostalgia
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viabzdura bzdura

March 01 2017

mojanostalgia
5283 a542
Reposted fromvaka vaka viabzdura bzdura

February 28 2017

mojanostalgia
7185 56f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viamorsik morsik
mojanostalgia
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viamorsik morsik
mojanostalgia
Reposted frombluuu bluuu viamorsik morsik
5810 95b9

inspodior:

I N S P O D I O R

Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaolakocie olakocie
I fall in love with details.
7111 5510
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaheroes heroes
mojanostalgia
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacherrykiss cherrykiss
mojanostalgia
6348 591d
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viabzdura bzdura

February 26 2017

mojanostalgia
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viacherrykiss cherrykiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl